Ký hiệu TT gia hạn 3 tháng (Sign Visa TT renew 3 months)


  |  


Thông tin người rao

CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
0916926190
visabaongoc@gmail.com

Tin rao

Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
Liên hệ
31
07:32 | 21/09/2020

Nội dung tin rao (Thông số, mô tả chi tiết về tin rao)

Ký hiệu TT gia hạn 3 tháng (Sign Visa TT renew 3 months)


Ký hiệu TT là gì?
(What is sign TT ?)


Visa TT : Thị thực ký hiệu TT ( sau gọi tắt là Visa TT ) là thị thực cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoại là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam. Visa TT có thời hạn không quá 12 tháng.
(Visa TT is a visa issued to foreigners who are spouses, children under 18 years of age of the foreigners issued with visa as LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ or foreigners who are fathers, mothers, spouses, children of Vietnamese citizens. The duration of TT visa is not longer than 12 months).
Ký hiệu TT có các loại visa sau: (Sign TT has the following forms)
1 tháng 1 lần ( 1 month – single entry)
3 tháng 1 lần ( 3 months – single entry)
3 tháng nhiều lần ( 3 months – multiple entries)
6 tháng nhiều lần ( 6 months – multiple entries)
1 năm nhiều lần ( 1 year – multiple entries)
Gia hạn visa 3 tháng sau thời gian hết han visa (Renew visa 3 months after visa was expired)
  • Không công ty bảo lãnh (Not having guarantee company)
Gia hạn 3 tháng 1 lần (Renew 3 months -single entry)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – single entry)

Gia hạn 3 tháng nhiều lần (Renew 3 months- multiple entries)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – multiple entries)
  • Có công ty bảo lãnh (Having guarantee company)
Gia hạn 3 tháng 1 lần (Renew 3 months – single entry)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng 1 lần
(Origin TT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – single entry)

Gia hạn 3 tháng nhiều lần (Renew 3 months – multiple entries)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng nhiều lần

(Origin TT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – multiple entries)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact)

CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc
Website: http://visabaongoc.com/
gà ai cập, gà siêu trứng, bán gà ai cập, bán lai chọi, gà lai chọi, gà chọi lai, gà ta lai, gà ri lai, ga ta lai, gà mía lai, bán gà mía lai, gà lạc thủy, gà ri hòa bình, bán gà lạc thủy, gà ri tía mận, gà mía thuần, bán gà mía thuần, gà mía sơn tây, bán gà mía sơn tây, gà móng thuần, bán gà móng, gà móng duy tiên, gà mía lai, gà tam hoàng, gà công nghiệp, vịt trời, vịt trời giống, bán vịt trời, bán hồ lai, gà sao, bán gà sao, gà sao giống, gà ta, gà cỏ, bán gà ta, gà lương phượng, bán gà lương phượn, gà siêu trứng, bán gà siêu trứng, gà tây, bán gà tây, gà lôi, gà ác, bán gà ác, gà ác lai, gà ác thuần, chim trĩ đỏ, bán chim trĩ đỏ, vịt bơ, vit supper, vịt siêu thịt, vịt bầu cánh trắng, vịt siêu trứng, vịt cổ cò, ngỗng giống, ngan đen, ngan trâu, ngan pháp, gà cỏ, gà sác sô, gà đông tảo lai, gà siêu đẻ, gà vbt, gà đỏ, gà ta lai nòi, gà lai chọi sọc, gà lai chọi đen, gà mía sơn tây, gà tàu vàng, gà tam hoàng, gà công nghiệp lông màu, gà lạc thủy, gà ai cập vằn đen, gà ai cập trắng, gà móng lai, gà móng, gà đông tảo lai, gà sao giống, gà ta, gà lương phượng, gà mía lai, gà ri tía mận thuần, gà ri vàng rơm thuần, gà đông tảo lai, bán gà đông tảo lai, vịt siêu thịt, vịt bơ, vịt supper, vịt bầu cánh trắng, bán vịt bầu cánh trắng, vịt siêu trứng, bán vịt siêu trứng,

ngỗng sư tử,