Đào tạo kế toán xây dựng và bất động sản tại Nha Trang


  |  


Đào tạo kế toán xây dựng và bất động sản tại Nha Trang

Thông tin người rao

phùng nhã uyên
SỐ 33- ĐƯỜNG B1- KHU ĐT VĨNH ĐIỀM TRUNG- TP NHA TRANG- KHÁNH HÒA
098 186 86 25
Phungngoctrangdaiphungnha@gmail.com

Tin rao

Khánh Hòa
Nha Trang
Liên hệ
170
22:01 | 25/12/2018

Nội dung tin rao (Thông số, mô tả chi tiết về tin rao)

Đào tạo kế toán xây dựng và kế toán bất động sản

 
    
 

   BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                           CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                                            --------dc--------
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG HÀ NỘI                                Độc Lập- Tự Do-Hạnh Phúc
                                                                             
 
Khóa học về kế toán ngành bất động sản, kế toán xây dựng củaTrung tâm Kế toán Quốc Gia- CN Nha Trang giúp học viên thực hiện công việc kế toán trong các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản đúng theo các quy định về kế toán và chuẩn mực kế toán hiện hành.
Đồng thời khóa học cũng cung cấp kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ… cho những nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản trong việc quản lý tài chính của hoạt động quản lý, đầu tư, kinh doanh bất động sản.
Cung cấp cho các nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản phương pháp đọc và phân tích các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản cũng là một trong những mục tiêu hướng đến của khóa học.
 
-      Kế toán trưởng, kế toán viên các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, xây dựng bất động sản.
-      Các nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản và các cá nhân khác có nhu cầu
 
II> Nội dung khóa học:
thời gian khóa học kế toán ngành BĐS – kế toán xây dựng từ  20  buổi.
Chuyên đề 
Nội dung
Ghi chú
Phần 1
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN
2 buổi
 
-          Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây dựng cơ bản đến hạch toán kế toán.
-          Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp xây dựng xây lắp
 
Phần 2
Nghiệp vụ hạch toán kế toán trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản
 
Kế toán vật liệu xây dựng và công cụ dụng cụ lao động
-          Những vấn đề chung về vật liệu xây dựng và công cụ dụng cụ lao động trong công tác kế toán.
-          Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.
-          Kế toán chi tiết nguyên vật liệu  và công cụ, dụng cụ
3 buổi
Kế toán tiền lương và các khoản theo lương
-          Khái niệm tiền lương và các loại tiền lương.
-          Kế toán chi tiết về tiền lương và các khoản theo lương.
-          Kế toán tổng hợp về tiền lương và các khoản theo lương.
2 buổi
Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp xây lắp
-          Khái niệm, phân loại tài sản cố định.
-          Nguyên giá tài sản cố định.
-          Hạch toán tài sản cố định.
-          Hạch toán khấu hao tài sản cố định
2 buổi
Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong xây lắp
-          Khái niệm, phân loại, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
-          Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính  giá thành sản phẩm.
-          Kế toán chi phí trong doanh nghiệp xây lắp: nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang…
     3 buổi
Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp xây lắp
-          Khái niệm thành phẩm, hàng hóa trong kế toán DN xây lắp.
-          Kế toán chi tiết thành phẩm, hàng hóa.
-          Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
       2 buổi
Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp xây lắp
-          Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.
-          Kế toán và phân loại hoạt động tài chính: Đầu tư vào thị trường chứng khoán- Đầu tư liên doanh, liên kết, các khoản kinh doanh về vốn khác như: cho vay, đầu tư kinh doanh bất động sản, cho thuê tài chính.
-          Kế toán thu nhập và chi phí khác-          Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ.
-          Kế toán phân phối lợi nhuận trong hoạt động xây lắp.
2 buổi
Phần 3
3 buổi
 
-          Các mẫu báo cáo: BCTC, Báo cáo quản trị, báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết.
-          Cách lập báo cáo.
-          Ý nghĩa của từng loại báo cáo.
-          Thời gian, địa địa điểm cần nộp báo cáo
 
Phần 4
Kế toán ở đơn vị chủ đầu tư
 3 buổi
Khái niệm chung
-          Đơn vị áp dụng.
-          Chế độ kế toán áp dụng.
-          Nhiệm vụ kế toán ở đơn vị chủ đầu tư.
-          Yêu cầu công tác kế toán ở đơn vị chủ đầu tư
 
Nội dung công tác kế toán ở đơn vị chủ đầu tư
-          Kế toán nguồn vốn chủ đầu tư-          Kế toán sử dụng vốn đầu tư.
-          Lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán vốn đầu tư:
 
Các vấn đề khác
-          Kiểm kê tài sản.
-          Kiểm tra kế toán.
-          Lưu trữ tài liệu kế toán
 
TỔNG SỐ BUỔI
 
22 BUỎI
 
III> Thời Gian Đào Tạo:
-          Trọn Khóa  học 3 tháng; Lịch học thay đổi linh hoạt cho Học Viên
-          Học Phí  Bao gồm tài liệu và cấp chứng chỉ của trường Cao Đẳng Văn Lang Hà Nội : 3.000.000đ/ Khóa
-          Chứng chỉ do trường CAO ĐẲNG VĂN LANG HÀ NỘI cấp được lưu hành trên toàn quốc và vô thời hạn
Mọi Chi tiết xin liên  hệ:
Liên hệ: Ms ĐÀI (phòng đào tạo) 0981868625 
Mail liên hệ: trangdai@giaoducvietnam.edu.vn
Trung Tâm Kế Toán Quốc Gia- CN Nha Trang 
Công Ty Cổ Phần giáo dục Việt Nam- CN Nha Trang 
Đ/C: Số 33- b1- Vĩnh Điềm Trung- Nha Trang- Kh
ánh Hòa

gà ai cập, gà siêu trứng, bán gà ai cập, bán lai chọi, gà lai chọi, gà chọi lai, gà ta lai, gà ri lai, ga ta lai, gà mía lai, bán gà mía lai, gà lạc thủy, gà ri hòa bình, bán gà lạc thủy, gà ri tía mận, gà mía thuần, bán gà mía thuần, gà mía sơn tây, bán gà mía sơn tây, gà móng thuần, bán gà móng, gà móng duy tiên, gà mía lai, gà tam hoàng, gà công nghiệp, vịt trời, vịt trời giống, bán vịt trời, bán hồ lai, gà sao, bán gà sao, gà sao giống, gà ta, gà cỏ, bán gà ta, gà lương phượng, bán gà lương phượn, gà siêu trứng, bán gà siêu trứng, gà tây, bán gà tây, gà lôi, gà ác, bán gà ác, gà ác lai, gà ác thuần, chim trĩ đỏ, bán chim trĩ đỏ, vịt bơ, vit supper, vịt siêu thịt, vịt bầu cánh trắng, vịt siêu trứng, vịt cổ cò, ngỗng giống, ngan đen, ngan trâu, ngan pháp, gà cỏ, gà sác sô, gà đông tảo lai, gà siêu đẻ, gà vbt, gà đỏ, gà ta lai nòi, gà lai chọi sọc, gà lai chọi đen, gà mía sơn tây, gà tàu vàng, gà tam hoàng, gà công nghiệp lông màu, gà lạc thủy, gà ai cập vằn đen, gà ai cập trắng, gà móng lai, gà móng, gà đông tảo lai, gà sao giống, gà ta, gà lương phượng, gà mía lai, gà ri tía mận thuần, gà ri vàng rơm thuần, gà đông tảo lai, bán gà đông tảo lai, vịt siêu thịt, vịt bơ, vịt supper, vịt bầu cánh trắng, bán vịt bầu cánh trắng, vịt siêu trứng, bán vịt siêu trứng,

ngỗng sư tử,