Page 1/38
12 3 4 5 6 7 8 9 10 ...38
Ảnh Tiêu đề tin Giá(VND) Nơi đăng Xem Ngày

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0675

Liên hệ Hải Phòng 13 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0515

Liên hệ Hải Phòng 10 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0414

Liên hệ Hải Phòng 10 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0362

Liên hệ Hải Phòng 10 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0296

Liên hệ Hải Phòng 9 14/08/2017

Cảm biến từ Autonics PR series PRS12-2DN2

Liên hệ Hải Phòng 10 14/08/2017

Cảm biến từ Autonics PR series PRS12-2DN

Liên hệ Hải Phòng 8 14/08/2017

Cảm biến từ Autonics PR series PRL18-5DP2

Liên hệ Hải Phòng 12 14/08/2017

Cảm biến từ Autonics PR series PRL18-5DP

Liên hệ Hải Phòng 10 14/08/2017

Cảm biến từ Autonics PR series PRL18-5DN2

Liên hệ Hải Phòng 10 14/08/2017

Cảm biến từ Autonics PR series PRL18-5DN

Liên hệ Hải Phòng 12 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0250

Liên hệ Hải Phòng 11 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0208

Liên hệ Hải Phòng 12 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0165

Liên hệ Hải Phòng 13 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0139

Liên hệ Hải Phòng 10 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0103

Liên hệ Hải Phòng 8 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0088

Liên hệ Hải Phòng 9 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0072

Liên hệ Hải Phòng 10 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0058

Liên hệ Hải Phòng 9 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0044

Liên hệ Hải Phòng 8 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0038

Liên hệ Hải Phòng 10 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0031

Liên hệ Hải Phòng 9 14/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0023

Liên hệ Hải Phòng 16 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0018

Liên hệ Hải Phòng 11 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0011

Liên hệ Hải Phòng 12 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0009

Liên hệ Hải Phòng 11 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0007

Liên hệ Hải Phòng 12 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0005

Liên hệ Hải Phòng 11 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0004

Liên hệ Hải Phòng 11 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT4A0002

Liên hệ Hải Phòng 12 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT2A0415

Liên hệ Hải Phòng 11 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT2A0360

Liên hệ Hải Phòng 12 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT2A0312

Liên hệ Hải Phòng 14 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT2A0250

Liên hệ Hải Phòng 12 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT2A0211

Liên hệ Hải Phòng 10 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT2A0169

Liên hệ Hải Phòng 11 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 seriesCIMR-AT2A0138

Liên hệ Hải Phòng 10 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT2A0110

Liên hệ Hải Phòng 10 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT2A0081

Liên hệ Hải Phòng 11 12/08/2017

Yaskawa Inverter A1000 series CIMR-AT2A0069

Liên hệ Hải Phòng 12 12/08/2017

rao vặt Hải Phòng

Page 1/38
12 3 4 5 6 7 8 9 10 ...38
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 315/355KW 675ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 220/250KW 515ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 185/220KW 414ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 160/185KW 362A Tính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60s Chức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độ Chức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 132/160KW 296A Tính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60s Chức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độ Chức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn ...
Người rao:Trần Cam Ly
SĐT :0904464869
Email :trancamly.baoan@gmail.com
Nội dung : Loại Hình trụ phi 12 mm, thân ngắn Nguồn cấp Loại DC 3 dây: 12-24VDC (10-30VDC) Khoảng cách phát hiện 2 mm Độ trễ Tối đa 10% khoảng cách phát hiện Vật phát hiện Kim loại có từ tính Vật phát hiện chuẩn Sắt 12x12x1mm Tần số đáp ứng 1.5KHz Ngõ ra điều khiển DC 3 dây: NPN NC Chỉ thị Đèn ...
Người rao:Trần Cam Ly
SĐT :0904464869
Email :trancamly.baoan@gmail.com
Nội dung : Loại Hình trụ phi 12 mm, thân ngắn Nguồn cấp Loại DC 3 dây: 12-24VDC (10-30VDC Khoảng cách phát hiện 2 mm Độ trễ Tối đa 10% khoảng cách phát hiện Vật phát hiện Kim loại có từ tính Vật phát hiện chuẩn Sắt, 12x12x1mm Tần số đáp ứng 1.5KHz Ngõ ra điều khiển DC 3 dây: NPN NO Chỉ thị Đèn ...
Người rao:Trần Cam Ly
SĐT :0904464869
Email :trancamly.baoan@gmail.com
Nội dung : Loại Hình trụ phi 18 mm, thân dài Nguồn cấp Loại DC 3 dây: 12-24VDC (10-30VDC) Khoảng cách phát hiện 5 mm Độ trễ Tối đa 10% khoảng cách phát hiện Vật phát hiện Kim loại có từ tính Vật phát hiện chuẩn Sắt, 18x18x1mm Tần số đáp ứng 500Hz Ngõ ra điều khiển DC 3 dây: PNP NC Chỉ ...
Người rao:Trần Cam Ly
SĐT :0904464869
Email :trancamly.baoan@gmail.com
Nội dung : Loại Hình trụ phi 18 mm, thân dài Nguồn cấp Loại DC 3 dây: 12-24VDC (10-30VDC) Khoảng cách phát hiện 5 mm Độ trễ Tối đa 10% khoảng cách phát hiện Vật phát hiện Kim loại có từ tính Vật phát hiện chuẩn Sắt, 18x18x1mm Tần số đáp ứng 500Hz Ngõ ra điều khiển DC 3 dây: PNP NO Chỉ ...
Người rao:Trần Cam Ly
SĐT :0904464869
Email :trancamly.baoan@gmail.com
Nội dung : Loại Hình trụ phi 18 mm, thân dài Nguồn cấp Loại DC 3 dây: 12-24VDC (10-30VDC) Khoảng cách phát hiện 5 mm Độ trễ Tối đa 10% khoảng cách phát hiện Vật phát hiện Kim loại có từ tính Vật phát hiện chuẩn Sắt, 18x18x1mm Tần số đáp ứng 500Hz Ngõ ra điều khiển DC 3 dây: NPN NC Chỉ ...
Người rao:Trần Cam Ly
SĐT :0904464869
Email :trancamly.baoan@gmail.com
Nội dung : Loại Hình trụ phi 18 mm, thân dài Nguồn cấp Loại DC 3 dây: 12-24VDC (10-30VDC) Khoảng cách phát hiện 5 mm Độ trễ Tối đa 10% khoảng cách phát hiện Vật phát hiện Kim loại có từ tính Vật phát hiện chuẩn Sắt, 18x18x1mm Tần số đáp ứng 500Hz Ngõ ra điều khiển DC 3 dây: NPN NO Chỉ ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 110/132KW 250ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 90/110KW 208ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 75/90KW 165ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động năng ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 55/75KW 139ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động năng tái ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 45/55KW 103A Tính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60s Chức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độ Chức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 37/45KW 88ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động năng ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 30/37KW 72ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động năng ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 22/30KW 58ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động năng ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 18.5/22KW 44ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 15/18.5KW 38ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60shợp mạch điều khiển hãm động năng giúp dừng nhanh khi kết hợp với điện trở hãmChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 11/15KW 23ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60shợp mạch điều khiển hãm động năng giúp dừng nhanh khi kết hợp với điện trở hãmChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 11/7.5kW 23A Tính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60s Tích hợp mạch điều khiển hãm động năng giúp dừng nhanh khi kết hợp với điện trở hãm Chức năng tự dò tốc độ động ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 5.5/7.5kW 18ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sTích hợp mạch điều khiển hãm động năng giúp dừng nhanh khi kết hợp với điện trở hãmChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 3.7KW/5.5kW 11.1ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sTích hợp mạch điều khiển hãm động năng giúp dừng nhanh khi kết hợp với điện trở hãmChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 3.0KW/3.7kW 8.8A Tính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60s Tích hợp mạch điều khiển hãm động năng giúp dừng nhanh khi kết hợp với điện trở hãm Chức năng tự dò tốc độ động ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 2.2kW/3.0kW 6.9ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sTích hợp mạch điều khiển hãm động năng giúp dừng nhanh khi kết hợp với điện trở hãmChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 1.5/2.2kW 5.4ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sTích hợp mạch điều khiển hãm động năng giúp dừng nhanh khi kết hợp với điện trở hãmChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 0.75kW/1.5kW 4.1ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sTích hợp mạch điều khiển hãm động năng giúp dừng nhanh khi kết hợp với điện trở hãmChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 0.4/0.75kW 2.1ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sTích hợp mạch điều khiển hãm động năng giúp dừng nhanh khi kết hợp với điện trở hãmChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 200-240V, 50/60 Hz Công suất 110/110kW 415ATính năng Khả năng quá tải: Tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự động dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-240V, 50/60 Hz Công suất 90/110kW 360A Tính năng Khả năng quá tải: Tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60s Chức năng tự động dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độ Chức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 200-240V, 50/60 Hz Công suất 75/90kW 312ATính năng Khả năng quá tải: Tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự động dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 200-240V, 50/60 Hz Công suất 55/75kW 250ATính năng Khả năng quá tải: Tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự động dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 200-220V, 50/60 HzCông suất 45/55KW 211ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động năng ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất 37/45KW 169A Tính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60s Chức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độ Chức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 200-2200V, 50/60 HzCông suất 30/37KW 138ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuật Nguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất 22/30KW 110A Tính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60s Chức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độ Chức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 18.5/22KW 81ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động ...
Người rao:Hoàng Thu Hà
SĐT :0946439869
Email :thuha.baoan@gmail.com
Nội dung : Thông số kỹ thuậtNguồn cấp AC 3 pha 380-480V, 50/60 HzCông suất 15/18.5KW 69ATính năng Khả năng quá tải: tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong vòng 60sChức năng tự dò tốc độ động cơ khi mất nguồn không sử dụng cảm biến tốc độChức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng động ...
loading...

ngỗng sư tử,